تسمه های دوربین سری M1

سری M1 سری سریع و بدون آینه بدون بند بند گردن و مچ بند

اگر اغلب لازم است بند دوربین خود را حذف کنید (به عنوان مثال ، دوربین خود را درون یک قفس ویدیویی یا بر روی یک گیبال قرار دهید) و دوربینی داشته باشید که تقریباً 2.5 پوند یا کمتر باشد ، تسمه های گردن و مچ دست قابل تعویض سری M1 ما می تواند دقیقاً همان چیزی باشد که شما هستید دنبالش می گردید

تسمه های سری M1 مخصوص دوربین های بدون آینه ، میکرو چهار سوم و کامپکت طراحی شده اند.