نوشته شده در

با Fujifilm XF18mm f / 2 نزدیک شوید

شارلین وینفرد یک عکاس با استعداد و اسطوره ای توانا است. اگر کار او را می دانید، می دانید که بسیاری از آن ها بر روی یک متکی هستند معروف Fujinon 35mm f / 1.4 ضرب و شتم. که در این مقاله در Fujilove.com است، چارلین در مورد تنظیم او به چشم انداز وسیعتر یعنی Fujinon 18mm f / 2 بحث می کند. از X-T3 به خوبی نگاه کنید و لوگوی نارنجی گواهی ما را مشاهده خواهید کرد (این یک Simplr F1 خاکستری کاستور) است.