گارانتی مادام العمر

اگر بند شما همیشه نیاز به تعمیر دارد - خواه آن را یک سال یا بیست سال داشته باشید - فقط اینجا کلیک کنید.

ما به موقع آن را در خانه تعمیر خواهیم کرد یا جایگزین خواهیم کرد (منهای ارسال برگشتی).

همه ما می خواهیم این است که بند خود را به درستی نصب کنید، بنابراین ما را بخوانید چگونه به قبل از اتصال

Simplr مسئول آسیب به تجهیزات و آسیب های مربوط به خرید و / یا استفاده از هر یک از محصولات ما نیست.