گارانتی مادام العمر

اگر بند شما هرگز نیاز به تعمیر دارد - خواه یک سال آن را داشته باشید یا بیست سال - فقط اینجا کلیک کنید.

ما به موقع آن را در خانه تعمیر خواهیم کرد یا جایگزین خواهیم کرد (منهای ارسال برگشتی).

همه ما می خواهیم این است که بند خود را به درستی نصب کنید، بنابراین ما را بخوانید چگونه است قبل از اتصال

 

 

Simplr هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب رسیدن به تجهیزات یا آسیب دیدگی مربوط به خرید و / یا استفاده از هر یک از محصولات ما ندارد.