گارانتی مادام العمر

اگر بند شما تا کنون نیاز به تعمیر داشته باشد - آیا شما آن را برای یک سال یا بیست سال داشته اید - تماس با ما برای مجوز بازگشت و ما آن را تعمیر و یا جایگزینی در خانه (منهای بازگشت حمل و نقل).

همه ما می خواهیم این است که بند خود را به درستی نصب کنید، بنابراین ما را بخوانید چگونه به قبل از اتصال

Simplr مسئول آسیب به تجهیزات و آسیب های مربوط به خرید و / یا استفاده از هر یک از محصولات ما نیست.