Pulangan 30-Day

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk Simplr dengan alasan apa pun, anda boleh mengembalikan atau menukarnya dalam masa 30 hari sejak menerimanya.

Perlu mengembalikan atau menukar sesuatu? Klik di sini.