Pulangan 30-Day

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk Simplr atas sebab apa pun, anda boleh mengembalikan atau menukarnya dalam 30 hari sejak menerimanya.

Perlu mengembalikan atau menukar sesuatu? Klik di sini.