Ukubuyiselwa kweSuku lwe-30

Ukuba awunelisekanga ngemveliso elula nje nayiphi na isizathu, Qhagamshelana nathi kwiintsuku ze-30 zokufumana.

Siza kukhupha isigunyaziso sokubuyisela ukuze ukwazi ukuyibuyisela imali yokubuyisela imali (ekunciphiseleni ukuthumela).

Imbuyiselo ikhutshwa kwikhadi le-credit okanye i-akhawunti ye-PayPal oyisebenzisileyo, ngokukhawuleza emva kokufumana ukubuya.